Консалтинг
Будівельна сфера одна з найскладніших областей бізнесу, що включає складний комплекс взаємодії між замовником, підрядником, постачальниками матеріалів та ін. Тому сучасний ринок будівництва потребує професійного і висококваліфікованого консультування, що дозволяє мінімізувати ризики капіталовкладень, а також оцінити існуючий стан об'єктів незавершеного будівництва.
Будівельний консалтинг від Дельта Інжиніринг дозволить визначити стан і якість будівельного проекту на всіх етапах: від аналізу бізнес-ідеї до здачі об'єкта в експлуатацію.
Діапазон консалтингових послуг компанії варіюється від точкового вирішення локальних завдань до великомасштабних досліджень.

Ми виділяємо три основні напрямки будівельного консалтингу:
— будівельний аудит проектів;
— будівельно-технічна експертиза об'єктів будівництва;
— будівельний консалтинг інвестиційних проектів.

В ході проведення будівельного аудиту проводиться комплексний та незалежний аналіз на відповідність вимогам чинного місцевого законодавства проектно-кошторисної, початково-дозвільної, виконавчої та іншої документації.

Зокрема, будівельним нормам і правилам, державним стандартам, територіальним будівельним нормам тощо. Також виконується незалежна оцінка строків, вартості, обсягів та інших фінансово-технічних параметрів будівництва. Кінцевим результатом будівельного аудиту є звіт наших фахівців із висновками та рекомендаціями щодо об’єкту аудиту.

Будівельний аудит є ефективним інструментом виявлення відхилень, допущених при підготовці будівельного проекту і виконанні будівельно-монтажних робіт, та оцінки розмірів збитків, що нанесені такими відхиленнями.

Будівельно-технічна експертиза являє собою технічне обстеження об'єктів будівництва, що включає візуальне, повне технічне обстеження із застосуванням спеціальних приладів і методик для виявлення порушень і дефектів при будівництві або реконструкції. Така експертиза спрямована на визначення якості виконаних БМР та їх відповідності будівельним нормам і правилам, державним стандартам, територіальним будівельним нормам. Також будівельно-технічна експертиза дозволяє оцінити відповідность об'єкта заявленим експлуатаційним характеристикам.

Об'єктами такого дослідження є:
— земельні ділянки, на яких проводяться дослідження (інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні, радіологічні та ін.)
— будівлі (житлові, громадські, адміністративні, виробничі, енергетичні, складські та ін.)
— споруди
— лінійні об'єкти (трубопроводи, автомобільні і залізні дороги, лінії електропередачі і ін.)
— інженерні мережі (сукупність споруд, що використовуються в процесі тепло-, газо-, електро-, водопостачання, водовідведення та ін.)

Задля досягнення поставленої мети, збереження інвестицій та захисту інтересів усіх сторін проекту, Інвестиційні проекти потребують залучення спеціалістів з будівельного консалтингу на всіх етапах реалізації проекту. Консультації наших фахівців на початкових етапах дозволяють оцінити ефективність майбутніх капіталовкладень, виявити та мінімізувати ризики реалізації проекту. Під час підготовки проектно-кошторисної документації задача будівельного консалтингу полягає в отриманні замовником якісних проектних рішень з оптимальними техніко-економічними показниками. В ході виконання БМР консалтингові послуги направлені на дотримання запланованих строків реалізації проекту та його бюджету.

Дельта Інжиніринг пропонує послуги будівельного консалтингу як на окремих стадіях реалізації проекту чи його складових частин, так і комплексно – від створення бізнес-плану до запуску об’єкта будівництва в експлуатацію.
У нас великий досвід і унікальний підхід до надання нашим клієнтам консалтингових послуг в будівництві. Ми допоможемо виявити потенційні проблеми на ранній стадії процесу і допомогти нашим клієнтам уникнути їх. З кожним своїм клієнтом ми вибудовуємо взаємовідносини в індивідуальному порядку, пропонуючи комплекс послуг які найбільш повно відповідають його запитам. Це те, що відрізняє послуги консалтингу в будівництві, що надаються фахівцями нашої компанії.
01. Пошук будівельних майданчиків
Перелік послуг
02. Попереднє представлення проекту замовнику
03. Адаптація і перевірка відповідності технічної документації організацій нерезидентів до вітчизняних нормативних документів
04. Підготовка проектної документації до тендерів
05. Оцінка фінансової доцільності проекту
06. Аналіз впливу проекту на навколишнє середовище
07. Аналіз місця розташування проекту
08. Стратегічне планування
09. Експертиза проектної документації
ПОСЛУГИ
Консалтинг
Інші послуги
Пропрацьовуємо проекти від задумки до останньої лампочки
Проєктування
Проводимо монтажні роботи різної складності
Монтажні роботи
Виготовляємо та монтуємо конструкції різного типу
Виготовлення та монтаж металоконструкцій
Проводимо будівельні роботи у різних напрямках
Будівельні роботи
Керуємо проєктами від ідеї до здачі об'єкта в експлуатацію
Управління проєктами